Original text


Empresa

Equipo Gerencial

tgoel Sr. Trilok Chand Goel
Presidente-Tiro Proyecto
J C bagora Sr. Jagdish Chandra Bagora
Jefe De Operaciones
smenon Sr. Santhosh K
Jefe-Tiro Proyecto
mkuruvilla Sr. Matthew Kuruvilla
Head-Ingenieria
Tiro Proyecto
khjoshi Sr. Kamlesh Joshi
GM-Planta

Original text


Original text


Original text